Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął  nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 23 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dla województwa pomorskiego zostało przyznane dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodę w ogólnej kwocie 12 226 901,82 zł.

W załączeniu do pobrania lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 z województwa pomorskiego.