Wojewoda Pomorski w dniu 17 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w dniu 18 czerwca 2023 r.
w mieście województwa pomorskiego wybranym przez aplikujący podmiot.

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi.

Do składania ofert Wojewoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert – 21 dni od ogłoszenia konkursu.