Ranking ofert dotyczący złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023.

 

Na podstawie Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10), uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 2023 r, ogłoszone zostały wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023.

 

Ranking ofert, które otrzymały dofinansowanie, opublikowany został na stronach internetowych https://senior.gov.pl/program_senior_plus/

 

W celu otrzymania dotacji beneficjenci, których oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania z programu Senior + Edycja 2023 zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 31 marca 2023 r.