Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - edycja 2023 r.

Dofinansowanie otrzyma 46 podmiotów na łączną kwotę ok. 5,5 mln złotych.

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny niezwłocznie przesłać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa) wypełnione następujące dokumenty:

  • oświadczenie, że Oferent akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
  • oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
  • oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
  • 2 egzemplarze wypełnionej umowy
  • 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu.

Informacje oraz lista podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 r. oraz stosowne wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym---edycja-2023

Wskazane dokumenty należy uważnie uzupełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie Ministerstwa. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pod numerem telefonu 538-117-305.