Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30 maja 2014 r., ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 2 kwietnia 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok - prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały oraz faxem na numer 583 014 337 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 13 czerwca 2014 r.:

1) zaktualizowanego preliminarza wydatków na powyższą kwotę dotacji (z uwzględnieniem kosztów własnych i innych źródeł) poprzez wypełnienie następujących tabel:
  • zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
  • źródła finansowania zadania publicznego,
  • finansowe środki z innych źródeł publicznych (tylko w przypadku, gdy była wypełniana w ofercie).

Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w ofercie w punkcie IV – Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego.

2) zaktualizowanego harmonogramu planowanych działań, 

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a organizacją.

3) danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji, numer i seria dowodu osobistego) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny, numer konta, na które będzie przelana dotacja.

Przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 299A) w dniu 7 lub 8 lipca 2014 r. w godzinach 9.00' – 14.00' celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji konto organizacji).