Komunikaty i informacje dla lekarzy i lekarzy dentystów


Informujemy, że pod adresem  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/  zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)


 

KOMUNIKAT  31.10.2021

Lekarze zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji w terminie 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Lekarzom zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda pomorski wystawi skierowanie do odbywania specjalizacji za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) do dnia 30.11.2021 r.

Po pojawieniu się skierowania na indywidualnych kontach w SMK, lekarze winni udać się do podmiotu wskazanego w skierowaniu w celu wyznaczenia kierownika specjalizacji oraz ustalenia faktycznego terminu rozpoczęcia specjalizacji (nie dłuższego niż 3 m-ce od planowanej daty rozpoczęcia specjalizacji wskazanej w skierowaniu). Na tej podstawie zostanie wygenerowana lekarzowi Elektroniczna Karta Specjalizacji (EKS).

Lekarze, którzy do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji załączyli ograniczone prawo wykonywania zawodu proszeni są o dostarczenie do PUW w Gdańsku do dnia 30.11.2021 r. kserokopii prawa wykonywania zawodu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Okręgową izbę Lekarską za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopiero na tej podstawie zostanie lekarzowi wygenerowane w SMK skierowanie do odbywania specjalizacji.

Lekarze posiadający otwartą inną specjalizację winni w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego dostarczyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej) swoją rezygnację z odbywanej specjalizacji oraz zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę lub decyzję o skreśleniu z rejestru osób odbywających specjalizację w danym województwie.

Lekarze, którzy zmieniają tryb odbywania specjalizacji na rezydenturę w ramach kontynuacji specjalizacji proszeni są o ustalenie terminu zmiany trybu w jednostce szkolącej, a następnie poinformowanie PUW w Gdańsku o dacie z jaką zostanie dokonana zmiana trybu w EKS, z uwzględnieniem ewentualnych przedłużeń specjalizacji, które powinny zostać odnotowane w EKS. W przypadku lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w systemie tradycyjnym i posiadają papierową kartę specjalizacji, zaświadczenie o nieobecnościach lekarz jest obowiązany dostarczyć wojewodzie nie później niż w terminie 10 dni od dnia zakwalifikowania.


Lekarze niezakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji w terminie: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Tryb rezydencki

Decyzję o przyznaniu dodatkowych miejsc szkoleniowych w trybie rezydenckim podejmuje minister zdrowia na podstawie listy osób niezakwalifikowanych biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej. Lista osób niezakwalifikowanych oraz informacja o niewykorzystanych miejscach szkoleniowych objętych rezydenturą przekazywana jest przez wojewodę niezwłocznie po zakończeniu danego postępowania kwalifikacyjnego.

Lekarze, którzy nie chcą brać udziału w przyznaniu dodatkowych miejsc w trybie rezydenckim winni złożyć do dnia 30.11.2021 r.  do PUW w Gdańsku rezygnację z udziału w postępowaniu odwoławczym (skan podania należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 Tryb pozarezydencki

Decyzję o przyznaniu dodatkowych miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim podejmuje wojewoda pomorski na podstawie indywidualnych podań lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej.  Podania do wojewody pomorskiego za pośrednictwem Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku należy składać za pomocą poczty elektronicznej do dnia 30.11.2021 r.  (wzór_ dodatkowe miejsce szkoleniowe pozarezydenckie w plikach do pobrania - nie jest wymagana zgoda konsultanta wojewódzkiego).

Decyzję o przyznaniu dodatkowych miejsc szkoleniowych minister zdrowia lub wojewoda pomorski podejmują w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.

 


 

 

Pliki do pobrania:

Wyniki_31.10.2021_miejsca-pozarezydenckie.pdf
Wyniki_31.10.2021_miejsca-rezydenckie.pdf
Liczba-zlozonych-wnioskow-na-postepowanie--1-31.10.2021.xlsx
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.10.2021.xlsx
Wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-dzien-01.09.2021.xlsx
Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-rezydenckie-31.05.2021.xlsx
Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-pozarezydenckie-31.05.2021.PDF
Wyniki-31.03.2021-miejsca-pozarezydenckie.pdf
Wyniki-31.03.2021-miejsca-rezydenckie.pdf
Liczba-zlozonych-wnioskow-1-31.03.2021.xlsx
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.03.2021.xlsx
Wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-dzien-12.02.2021.xlsx
Korekta-listy-30.12.2020---Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-pozarezydenckie-24.12.2020.pdf
Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-pozarezydenckie-24.12.2020.pdf
Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-rezydenckie-21.12.2020.xlsx
Stanowisko-Ministerstwa-Zdrowia-z-dnia-18.12.2020-r.-dot.-odpatnosci-za-szkolenie-specjalizacyj~.pdf
Wyniki-30.10.2020-miejsca-rezydenckie.pdf
Wyniki-30.10.2020-miejsca-pozarezydenckie.pdf
Liczba-zlozonych-wnioskow-stan-na-30.09.2020-godz.-11.00.xlsx
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.10.2020.xlsx
Wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-14.09.2020.xlsx
Dodatkowa-kwalifikacja-miejsca-pozarezydenckie-31.05.2020.pdf
Dodatkowa-kwalifikacja_miejsca-rezydenckie_31.05.2020.xlsx
Wyniki-31.03.2020-miejsca-rezydenckie.pdf
Wyniki-31.03.2020-miejsca-pozarezydenckie.pdf
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.03.2020.xlsx
Wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-14.02.2020-12m.xlsx
Dodatkowa-kwalifikacja_miejsca-pozarezydenckie_31.12.2019.pdf
Dodatkowa-kwalifikacja_miejsca-rezydenckie_31.12.2019.xlsx
Wyniki-31.10.2019-miejsca-rezydenckie.pdf
Wyniki-31.10.2019-miejsca-pozarezydenckie.pdf
Wzor_zgoda-na-odbywanie-szkolenia-dla-cudzoziemcow.doc
Wolne-miejsca-szkoleniowe_stan-na-13.09.2019-11m.xls
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.10.2019.xlsx
Dodatkowa-kwalifikacja_miejsca-pozarezydenckie-31.05.2019.pdf
Dodatkowa-kwalifikacja_miejsca-rezydenckie-31.05.2019.xlsx
Wyniki-31.03.2019_miejsca-rezydenckie.PDF
Wyniki-31.03.2019_miejsca-pozarezydenckie.PDF
Miejsca-pozarezydenckie-1-31.03.2019.xlsx
Wolne miejsca szkoleniowe_stan na 01.02.2019 (10m).xls
Dodatkowa kwalifikacja_miejsca pozarezydenckie 31.12.2018.PDF
Wyniki 31.10.2018_miejsca pozarezydenckie.PDF
Wyniki 31.10.2018_miejsca rezydenckie.PDF
Miejsca pozarezydenckie 1-31.10.2018.xlsx
Dodatkowa kwalifikacja_ miejsca pozarezydenckie 30.05.2018.PDF
Wzór_dodatkowe miejsce szkoleniowe_pozarezydenckie.doc
Wyniki 31.03.2018_miejsca pozarezydenckie.pdf
Wyniki 31.03.2018_miejsca rezydenckie.pdf
Miejsca pozarezydenckie 1-31.03.2018.xlsx
Dodatkowa kwalifikacja_miejsca pozarezydenckie_05.01.2018.PDF
Informacja_ 07.11.2017_KW z anestezjologii dot. akredytacji na szkolenie sp~.pdf
Wyniki 09.11.2017_miejsca pozarezydenckie.PDF
Wyniki 09.11.2017_miejsca rezydenckie.PDF
Miejsca pozarezydenckie 1-31.10.2017.xlsx
Wolne miejsca szkoleniowe_stan na 01.09.2017.xls
10.05.2017_Informacja CMKP dot. projektu UE.doc