Lista Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe znajduje się na stronie www.cmkp.edu.pl