Dotyczące specjalizacji rozpoczętych do dnia 02.07.2016 r.

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - akt archiwalny
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) - akt archiwalny


Dotyczące specjalizacji rozpoczętych od dnia 21.03.2017 r.

  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020 poz. 1169 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020 poz. 857 z późn. zm.)