Komunikaty i informacje dla osób w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia


Informujemy, że pod adresem  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy  zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)


Dostęp do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 1. Założyć konto w SMK  pod adresem:  https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Złożyć  Wniosek o modyfikację uprawnień, w tym celu należy:
 • otworzyć nowy wniosek a następnie określić w nim:
  • grupę biznesową – Inny pracownik medyczny
  • grupę funkcjonalną – Użytkownik
  • jednostkę akceptującą wniosek – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (PUW w Gdańsku)
 • zapisać wniosek używając przycisku Złóż wniosek papierowystatus poprawnie złożonego wniosku zmieni się na: Wniosek papierowy
 • proszę nie używać podpisu elektronicznego e-PUAP lub podpisu kwalifikowanego, wniosek ze statusem Zgłoszony należy wygenerować ponownie
 • wniosek w postaci elektronicznej zostanie przesłany do podmiotu akceptującego wniosek (PUW w Gdańsku)
 • następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (do wglądu należy przedstawić dokument tożsamości oraz dyplom ukończenia uczelni wyższej)
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku nada uprawnienia do korzystania z SMK 

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00-15.00

 • telefonicznie: 19 457
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT - dla osób zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji

Psychologom zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego wystawi skierowanie do odbywania specjalizacji za pomocą SMK.

Po pojawieniu się skierowania na indywidualnych kontach w SMK, należy udać się do podmiotu wskazanego w skierowaniu w celu wyznaczenia kierownika specjalizacji oraz ustalenia faktycznego terminu rozpoczęcia specjalizacji.

Na tej podstawie zostanie wygenerowana Elektroniczna Karta Specjalizacji (EKS).

 


 

KOMUNIKAT - zmiana PESoz w sesji jesiennej 2019 z psychologii klinicznej  (cyt. ze strony https://psychologia-konsultanci.pl/)

"Od sesji jesienno-zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej.
Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez komisję egzaminacyjną. 
Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego.
 
Zmiana wynika z kwestii logistyczno- ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego)."