• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz.790 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego