Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania działającego na platformie Windows Server 2012, umożliwiającego zapisanie do bazy danych Oracle 11g informacji o wolnych łóżkach w szpitalach przekazywanych w postaci:
 
- pliku XML umieszczanego w zdefiniowanym folderze na serwerze,
- oraz komunikatu SOAP przyjmowanego przez WEBService zainstalowany na serwerze.