Realizacja usługi polegającej na udzielaniu informacji telefonicznej na temat spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr BL-I.2600.114.2020 z dnia 1 października 2020 r. w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pt. „ Remont i modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających ”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI