Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2020r. poz. 1086
z póz. zm.) w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na: dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.