Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z póź. zm.)., zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do Wojewódzkiego Magazynu w Gdańsku przy ul. Harfowej 12 000 szt. kombinezonów ochronnych z wysokimi osłonami na buty.