Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2020r. poz. 1086 z póz. zm.) w ramach badania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji agregatów prądotwórczych i UPS, przegląd wentylacji oraz wykonanie instalacji zasilania bezprzerwowego w lokalizacji Sopot ul. 23 Marca 110.