Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z póź. zm.)., zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę do Wojewódzkiego Magazynu w Gdańsku przy ul. Harfowej 58 środków ochrony indywidualnej:

  • wysokich osłon na buty – 30 000 par;
  • rękawiczek ochronnych – 100 000 par.