Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r. poz.1086 z póź. zm.) w ramach badania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę związaną z zapewnieniem szybkiego i skutecznego powiadamiania użytkowników w sytuacjach zdarzeń kryzysowych.