Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na:

  • przygotowanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej - Część 1;
  • przygotowanie i dostawę plakatów, ulotek oraz naklejek promocyjnych - Część 2;
  • przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych - Część 3

w związku z realizacja projektu nr PL/2020/PR/0078 pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.