Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na serwisową obsługę pogwarancyjną, użytkowanego sprzętu wchodzącego w skład systemu radiowego Państwowego Ratownictwa Medycznego obejmującego swym zasięgiem teren woj. pomorskiego.