Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi czteroprzewodowego analogowego łącza dzierżawionego dla pasma 300 – 3400 Hz w relacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – Węzeł Teleinformatyczny, ul. Słowackiego 15, 80-257 Gdańsk.