Badanie rynku zakończono 13 lipca 2022 r.

W wyniku postępowania nie wyłoniono Wykonawcy. Przewidywane jest ponowne badanie rynku.