Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na remont ogrodzenia obiektu stacji retransmisyjnej, zlokalizowanego w miejscowości Podgórze gm. Kołczygłowy (działka 120/1).