Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na serwisową obsługę pogwarancyjną użytkowanego sprzętu, wchodzącego w skład systemu radiowego Państwowego Ratownictwa Medycznego, obejmującego swym zasięgiem teren woj. pomorskiego.