Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na wykonanie wydzielenia stanowisk pracy lekką konstrukcją- nr BL-II.2512.165.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w ramach projektu nr 9/14-2022/OG-FAMI pn. „Działania integracyjno-doradcze na rzecz osób przybyłych do województwa pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.