Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, w ramach badania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na usługę związaną z zapewnieniem szybkiego i skutecznego powiadamiania użytkowników w sytuacjach zdarzeń kryzysowych.