wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie instalacji gazu i przygotowanie pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Sopocie ul. 23 Marca 110 –ETAP II WAG-VIII.272.4.2015.AD