wykonanie prac inwestycyjnych na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody oraz instalacji ppoż, w budynku Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdyni przy ul. Legionów 130 - Etap II WAG-VIII.272.6.2015.AD