wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego na poziomie I piętra w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27 WAG-VIII.272.8.2015.AD