wykonanie remontu korytarza, schodów i pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdyni przy ul. Legionów 130. WAG-VIII.272.15.2015.AD