dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku WAG-VIII.272.29.2015.AD