postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na I Zakup i instalacja radiotelefonów bazowych sterowanych po protokole IP ich instalacja w lokalizacji obiektów starostw powiatowych na terenie woj. pomorskiego; II Zakup radiotelefonów na potrzeby łączności radiowej w systemie PRM; III Zakup i instalacja radiotelefonów bazowych DMR na potrzeby UMiG i UG woj. Pomorskiego - WAG-VIII.272.35.2015.AD