świadczenie usługi ochrony osób i mienia,
zwanej dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
WAG-VIII.272.39.2015.AD