pełnienie usługi pocztowej dla Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku