Dostawa wraz z montażem 6 kompletów syren elektronicznych na potrzeby modernizacji wojewódzkiego systemu alarmowania ludności oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym - WAG-VIII.272.1.2013AD