dostawa wraz z montażem i konfiguracją zintegrowanego system łączności dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, WAG-VIII.272.4.2013.AD