Wykonanie remontu  korytarzy oraz wymianę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27WAG-VIII.272.3.2013.AD