Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu nr FGZ-11-3435 Wyposażenie siedziby Oddziału ds Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku współfinansowanego z Funduszu Granic Zewnętrznych – Program Roczny 2011 WAG-VIII.272.9.2013