Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Delegatury PUW w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1; WAG-VIII.272.7.2013.AD