Dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu nr FGZ-11-3435 ,,Wyposażenie siedziby Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku współfinansowanego z Funduszu Granic Zewnętrznych – Program Roczny 2011” WAG-VIII.272.13.2013.AD