Wykonanie w trybie awaryjnym wymiany skoordynowanej instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych w budynku nr 27 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. WAG-VIII.272.20.2013.AD