Kompleksowe zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.23.2013.AD