Dostawa 5 kompletów cyfrowych przemienników rankingowych. Montaż i uruchomienie cyfrowego systemu łączności radiowej dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego, będącego w posiadaniu zamawiającego. WAG-VIII.272.27.2013.AD