Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WAG-VIII.272.2.2014