zapewnienie usługi transmisji danych VPN z dostawą i instalacją urządzeń końcowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2. WAG-VIII.272.10.2014.AD