malowanie remont pomieszczeń biurowych na poziomie parteru w Oddziale Paszportów w budynku Urzędu przy ul. Legionów 130 w Gdyni WAG-VIII.272.23.2014.AD