świadczenie usługi ochrony osób i mienia, zwanej dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG-VIII.272.14.2014.AD