świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych znajdujących się w dyspozycji Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku WAG VIII.272.17.2014.AD