Zamówienie finansowane będzie z projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.