załączniki techniczne do opisu przedmiotu zamówienia:

1.warunki techniczne gpec

2. warunki techniczne energa

3. uzgodnienie gzdiz

4. umowa gzdiz

5. program badań archeologicznych

6. postanowienie PKW

7. decyzja pwkz x 3

8. załącznik 1a

9. załącznik 1e

10. załącznik decyzje cz.1

11. załącznik decyzje cz.2

do pobrania: https://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/zamowienia-publiczne/79-ogloszenia-o-wynikach-postepowan/3167-opracowanie-kompletnej-dokumentacji-projektowej-wraz-z-uzyskaniem-decyzji-pozwolenia-na-budowe-i-pelnieniem-funkcji-nadzoru-autorskiego-dla-realizacji-zadania-pn-wykonanie-przylaczy-energetycznych-do-budynku-przy-ul-chmielnej-74-76-w-gdansku-w-ramach-projektu-nr-6-10-2019-og-fami-pn-remont-i-modernizacja-budynku-na-potrzeby-obslugi-obywateli-panstw-trzecich-i-pracodawcow-ich-zatrudniajacych-i-prz