Zakres prac

zostanie sfinansowany między innymi ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. Remont i modernizacji budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających” przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.